چشم شيشه اي چشم شيشه ايچشم شيشه اي


قدم پشت قدم پاي برهنه باهل هله پاي پر آبله  عمودبه عمودسرشار از (السلام وعليک..)قطره در جويبار درمسير رودخانه ومنتهي به اقيانوس ذوب مي شوي وبا چشمان بسته ومطمئن ازقدم هايي که برزمين  مي گذاري چون يک آقا يي40شب گذشته خارهارا   از اطراف چادرها جمع کردهاست..درحيرت وحسرت همه را نظاره گري انبوه جمعيت همه به يک سوي  جاي سئوالي برايت خالي نيست همه سرشار از جواب اند چون40شب گذشته همه به امامشان جواب ماندن دادند.دل نگران کودکان در دوش پدر ودختران دست در دست مادر نيستي چون عمه اي هست که آنهارا از تازيانه نا اهلان خود را سپر کند.گرچه حبيب ابن مظاهرهارا جلودار خود داريد .از بي راه نرفتن خود مطمئن هستي چون رد پاي جابر را در هر قدمت مي بيني..وقتي موکب سيد کاظم را ناتوان از پذيرايي زوار مي بيني آستين هارا بالا مي زني  وريشه هاي چفيه رادور سرت محکم مي کني وساده ترين کار را بر عهده مي گير ي.دانه دانه استکانها ي کمر باريک وزير استکانها ي رنگي زيبا رابا احتياط زير آب مي گيريد.وشستن آنهارا ره توشه را خود مي کني..


باتشکر ازنظر لطف مديرت مجله پارسي .نامه


کاربر گرامي، سلام 
در تاريخ يكشنبه 95 آبان 30 نوشته شما با عنوان باجابر قدم به قدم برگزيده شده و در جايگاه پيوندها در مجله پارسي نامه قرار گرفته است. دبير تحريريه ي اين انتخاباسراء و دبير سرويس آن مريمــــ . جاويد بوده است. اميدواريم هميشه موفق باشيد
 

 انتشار از منبع : gazargorasan-parsi - gazargorasan-parsi
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31:41
  برچسب ها : پارسي