هفته دوم زمستان95 مصادف با اولين خزان يک مادر و يک پدر از دست رفته، مراسمي درقبرستان گازار  بر سر مزار آن دو عزيزبرگزار شد.عده ي زيادي از اقوام و دوستان حضورداشتن.ولي هر چند نفري درفاصله هاي جدا ازهم در نشيمنگاهي نشسته و شايدسر گرم صحبت خارجي از مجلس .وافرادي هم مشغول ذکر ولي کم توجه به مجلس...پس آن جمله:(حلقه ماتم برسر مزار )براي کجا تعريف مي شود.آيا بهتر نبود به جاي دور ازهم     دور هم مي بوديم.


چشم

 انتشار از منبع : gazargorasan-parsi - gazargorasan-parsi
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31:41
  برچسب ها :